Formalności i organizacja ceremonii

W tych trudnych dla Rodziny chwilach przejmujemy wszelkie możliwe obowiązki związane z organizacją pogrzebu.
Minimalizujemy Państwa zaangażowanie w konieczne formalności, odciążając
i pozwalając się skupić na pożegnaniu ze Zmarłym.
Poniżej przedstawiamy kolejne kroki niezbędne do organizacji pogrzebu:

PRZYGOTOWANIA i ORGANIZACJA

 1. Rodzina otrzymuje kartę zgonu od lekarza,
  (Zakład pogrzebowy przewozi Zmarłą osobę z domu do naszej chłodni)
 2. Rodzina wyrabia akt zgonu na podstawie karty zgonu i dowodu osobistego zmarłego w urzędzie stanu cywilnego.
 3. Nasz zakład na podstawie karty zgonu, aktu zgonu i numeru dowodu osobistego zmarłej osoby w oparciu o konsultacje z Rodzina bierze odpowiedzialność za:
  • rezerwację daty Mszy Świętej w Kościele (a także uroczystości pogrzebowych świeckich prowadzone przez doświadczonego mistrza ceremonii oraz ceremonii innych wyznań)
  • organizację oprawy muzycznej mszy i pogrzebu na Cmentarzu
  • realizację opłat w Kancelarii Cmentarza (sprawdzeniu praw do pochowku
   i własności, kontroli stanu grobu oraz pozostałych formalności)
  • zakup miejsca na Cmentarzu w razie zaistnienia takiej konieczności,
  • organizację usług murarskich i kamieniarskich (katakumby, sklepienia, pomnik i kucie liter)
  • pomoc w wyborze i dostarczeniu trumny / urny, kwiatów
  • przygotowanie nekrologów i zamieszczenie ogłoszeń w prasie
  • oraz przygotowanie zwłok do pogrzebu

POGRZEB

 1. Udostępniamy do Państwa dyspozycji Salę Pożegnań, w której na życzenie Rodziny może nastąpić wystawienie ciała.
 2. Nasz zakład przewozi zmarłego z Sali Pożegnań do wybranego przez Państwa Kościoła
 3. W zależności od przepisów Cmentarza organizujemy kondukt pogrzebowy do miejsca pochowku (lub organizują to służby danego Cmentarza)

FORMALNOŚCI

 1. Na życzenie rodziny odbieramy zasiłek pogrzebowy z ZUS, KRUS, MSWiA
  i WBE.

DYŻUR CAŁODOBOWY

502 35 63 70
601 36 62 21